sâmbătă, 20 februarie 2010


MEMORANDUM

PRIVIND DREPTURILE ROMÂNILOR (VLAHILOR) DIN BULGARIA ŞI SERBIA, CONFORM CONVENŢIEI-CADRU PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR MINORITĂŢILOR, RATIFICATĂ DE ŢĂRILE MEMBRE, ADOPTAT ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI ORGANIZAT DE APLOMB-CALAFAT ŞI „AVE” UNIUNEA ETNICILOR ROMANI DIN BULGARIA CU TITLUL „ROMÂNII DIN BALCANI ŞI LEGISLAŢIA EUROPEANĂ”, CALAFAT, 17- 18. 11. 2008.

Participanţii la simpozion cer asigurarea unui imobil , în regim de urgenţă, în Vidin şi în oraşele centre de regiuni din Timocul Sîrbesc, dotat cu spaţii adecvate pentru învăţământ şi cultură în care să-şi desfăşoare activitatea organizaţiile etnicilor români (vlahi).

De asemenea, participanţii solicită pentru următoarele domenii:

A. ÎNVĂŢĂMÂNT

1. Limba română să fie studiată în şcoli ca limbă maternă (disciplină obligatorie) (cf. decretului nr. 4 din 2002 privind studierea limbii materne-Bg şi a Legii pentru apărarea drepturilor omului şi minorităţilor din 2002, în zonele cu populaţie românească din Serbia).

2. Oficierea slujbei religioase să se facă în limba maternă (limba română) în parohiile cu populaţie majoritară românească.

3. Un liceu cu predare în limbile română şi engleză la Vidin şi Bor.

4. O filială a unei Universităţii la Vidin şi Bor cu finanţare de la bugetul statului român.

5. Anul pregătitor pentru studenţii din Bulgaria si Serbia care urmează să studieze în România să se facă în filialele din Vidin si Bor.

6. Un centru de perfecţionare în domeniile: învăţământ, management, fundamentare de proiecte etc.

B. CULTURĂ

1. O revistă şi o editură în limbile română, bulgară, sîrba şi engleză.

2. Un post de radio şi TV în limba română, cu timp de emisie în spaţiul radioului şi televiziunii naţionale bulgare şi sârbe.

3. O bibliotecă cu carte românească la Vidin si Bor.

4. Un centru cultural de informare comunitară.

5. Un punct muzeal etnografic.

6. O agenţie de turism cultural.

7. Un ansamblu folcloric reprezentativ.

Pentru respectarea drepturilor minorităţii româneşti (vlahe) conform normelor Uniunii Europene în vigoare, avansăm următoarele solicitări:

1. Recunoaşterea românilor (vlahilor) ca minoritate în Bulgaria

2. Înfiinţarea la Vidin şi în oraşele centre de regiuni din Timocul Sîrbesc, a unei comisii paritare formată din reprezentanţi ai minorităţilor locale şi reprezentanţi ai autorităţii locale care să gestioneze şi să rezolve solicitările avansate de reprezentanţii minorităţilor.

3. Înfiinţarea în cadrul ministerelor a unor posturi de experţi din partea minorităţii române din Bulgaria şi Serbia după modelul ţărilor europene.

4. Evidenţierea expresă în formularele oficiale pentru recensământul populaţiei a unei rubrici „ROMÂNI (VLAHI)”.

5. Înfiinţarea unui consulat al României la Vidin şi în Timocul Sîrbesc.

6. Aprobarea unei legi a minorităţilor etnice cu acordul tuturor reprezentanţilor acestora.

7. Crearea unui minister al minorităţilor etnice în Bulgaria.

dr. I. F. Gheorghiev

Preşedinte

„AVE” Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria

Zavişa Jurj

Preşedinte

Ariadnae Filum-Asociaţie Pentru Cultura Românilor(Vlahilor) din Serbia

Victor Mişu,

Preşedinte

Societatea Culturală a Valahilor din Bulgaria

Jova Petrovici

Preşedinte

Asociaţia „Timocul”-Bor

Dan Vană

Preşedinte

A.P.L.O.M.B. Calafat

Florea Crânguş

Preşedinte

Fundaţia ALEXANDRA

Dan Lupescu

Director

DCCPCN Dolj

Prof. Tudor Nedelcea

Preşedinte

Fundaţia „Scrisul Românesc”

Niciun comentariu: