vineri, 18 noiembrie 2011

ОТВОРЕНО ПИСМО
От представителите на 23 ЦСМП в страната, участници в националната среща
на работещите в Спешна медицинска помощ, проведена на 5.11.2011г. в гр. Пловдив

До всички ЦСМП в страната

Протестираме срещу предложението за децентрализация на Спешната помощ и преминаването й към областните/окръжните/ болници, които са търговски дружества със смесено участие, и няма средства, с които държавата да ги убеди да разходват само за спешност предоставените им средства.
Ние сме елемент от Системата за национална сигурност и Службите за спешно реагиране и е недопустимо децентрализираното ни управление и финансиране. По този начин ще зависим от нестабилните бюджети на областните болници, много от които имат сериозни финансови затруднения и в случай на масови бедствия не може да се координира дейността ни.
Финансовата нестабилност на областните болници и фактът, че те са търговски дружества по смисъла на Търговския закон, ни заплашват с:
1. Съкращения на екипите, пренасочвайки ни към свободните места за лекари и медицински специалисти по отделенията. С цел ограничаване на разходите е твърде вероятно да се ограничат средствата за консумативи, ремонтни дейности, подръжка на санитарни автомобили и апаратура.
2. Не можем да разчитаме на високи възнаграждения при положение, че като търговски дружества /макар и с известни ограничения/ имат правото да се разпореждат сами с разпределението на приходите си. Не вярваме да ни се изплащат пари за работно облекло, ваучери за храна, извънреден труд поради липса на достатъчни средства в лабилния и недостатъчен бюджет на болниците. Не вярваме на уверенията на министъра, че може да регулира тези процеси при липсата на каквато и да е добра воля от страна на Министерството на здравеопазването и Народното събрание да предприемат процедура по създаване на Закон за спешната помощ.
3. Не можем да разчитаме на квалификационни курсове и специализация, защото при дефицита на средства и кадри болниците няма да ни допустнат до тази възможност. Например, има приета от МЗ Наредба за специализациите в системата на здравеопазването, където е предвидено на лекарите специализанти да се изплаща възнаграждение за времето на специализацията им, но в момента никой не може да принуди лечебните заведения - търговски дружества, да изпълнят тази разпоредба. Няма пари – това е основанието да не се спазват законите.
4. На 2.11.11г. Народното събрание отказа да инкриминира посегателствата спрямо нас, а комерсиализацията на Спешната помощ ще засили неминуемо агресията върху ни.
Децентрализирайки Спешната медицинска помощ и прехвърляйки я към областните болници, Вие ни отнемат идентичността и самостоятелността. Освен всичко споменато дотук наистина не разбираме и на кого ще бъдем подчинени – на директора на областната болница, на Министъра на здравеопазването или на ЕЕН 112, с който имаме много сериозни проблеми след закриването на тел. 150. Това е предпоставка за хаос в системата, тъй като е конюнктурно временно решение.
Убедени сме, че няма да се подобри обслужването на населението, а напротив - защото, съобразявайки се с Търговския закон и изискванията на НЗОК, Областните болници ще ни принудят да обслужваме само здравноосигурените пациенти, което е в противоречие с чл. 82, ал.1, т.1 от Закона за здравето и Наредбата за оказване на спешна медицинска помощ. Недопустимо е решенията и действията на работещите в Спешна помощ да зависят от правилата на Пазарната икономика в здравеопазването. Ние, лекарите, сме дали Хипократова клетва и заедно с всички останали медицински фелдшери, медицински сестри, санитари и шофьори нямаме право да откажем спешна помощ на никого, независимо дали е осигурен или не, дали болестта има клинична пътека или не, дали лицето има пари да се лекува или не. Не случайно и самите лечебни заведения – търговски дружества се опитват да проведат обществена дискусия и да променат сега действащата система, като лечебните заведения бъдат извадени от категорията „търговци”. Здравето на хората не е търговия.


07.11.2011год