sâmbătă, 21 mai 2011

UNIUNEA ETNICILOR ROMANI DIN BULGARIA
BULGARIA Vidin str.“Пазарска” Младежки Дом et.2 cam.5 tel.fax: 00359888831873. email: ifg@abv.bgДЕКЛАРАЦИЯ

СДРУЖЕНИЕТО НА ЕТНИЧЕСКИТЕ РУМЪНЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ „АВЕ”, във връзка с недемократичните действията на групи, вдъхновени от ПП „АТАКА”, насочени срещу правото на всеки български гражданин да изповядва свободно своите религиозни възгледи, които доведоха до безредици, палежи и антиконституционни действя.

Ние - СДРУЖЕНИЕТО НА ЕТНИЧЕСКИТЕ РУМЪНЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ, категорично осъждаме подобни прояви и настроения в съвременното общество, настоявайки за бърза реакция от страна на властите на демократична България, да гарантират етническият мир и стабилност в страната.
Заедно с това , ясно съзнаваме, че тази акция е непристоен начин да бъдат сринати демократичните устои на съвременното ни общество и отново страната ни да бъде разединена по етнически и религиозен признак.
Непристоиното поведение на членове на ПП „АТАКА”от 20 май 2011 година, недвусмислено говори за разиграване на етническото напрежение и опит да се създадът нови проблеми, с цената на етническият мир, за да гарантират понататашното си присаствие вав власта и на политическата арена.

Днешният вандалски акт е посегателство срещу устоите на демокрацията, проява на политическа безпомощност и заплаха за гражданския мир в страната.Видин Д-р. И. Ф. Георгиев:
20.маи.2011 Председател на Сдружението
на Етническите Румънци
от Българиа”АВЕ”